Reprezentacyjny dom o charakterze rezydencjonalnym